ocena panowania Kazimierza Wielkiego

Menu

My crazy serwis with crazy Beyonce =]

Temat: Poniatowski zdrajcą
" />
">Cechuje go brak pełne "oddanie" carycy Katarzynie II

Zdecyduj się - albo brak albo pełne.
A prawda jest taka, że nie było w tej sytuacji wyjścia. RON już od sejmu niemego była rosyjskim protektoratem i raczej nie było widoków na to że sytuacja się zmieni.


">Zamiast ratować kraj i wyrwać go ze łap Rosji, on jeszcze bardziej swoją bierną postawą, pogrążał naród.

Co za głupoty
Podejrzewam, że Szanowny Kaziu nie wie, że:
1) Rosja wystawiła w 1792 r. do walki z nami 100 tys. świetnie wyszkolonych i uzbrojonych żołnierzy, a to nie wszystko co mogła jeszcze rzucić
2) My wystawiliśmy co najwyżej 70 tys. (ale to liczba zdecydowanie zawyżona - Kriegseisen i Łojek zgodnie podają, że Polaków i Litwinów było 56 tys.) i to wszystko na co było nas stać
3) Nasze wojska nie były wyszkolone
4) Do lat 1788 - 1792 nie było żadnych szans na wyzwolenie się spod jarzma Rosji


">W końcu przystąpił do konfederacji targowickiej i abdykował bez żadnej próby oporu czy sprzeciwu.

Targowica to posunięcie dobre, jeśli wojsko Staśka wygrywało jedną na pięć bitew to decyzja nie mogła być inna. A co do abdykacji to lepiej by było, gdyby się zadźgał, nie?


">A i jeszcze jedna anegdota z wikipedii;

Stanisław Poniatowski w 1767 r. przyznał sie angielskiemu dyplomacie Jamesowi Harrisowi, że Szkołę Rycerską założył po to, by dostarczać kadry oficerskie Rosjanom (z tego właśnie powodu miała się ona cieszyć poparciem carycy Katarzyny II).


A jakieś wiarygodniejsze źródło niż Wikipedia?


">Poza tym, że był marionetką w rękach carycy Katarzyny to wiele zarzucić mu nie można, wprowadził konstytucje majową niemniej jednak za późno

A kiedy miał ją wprowadzić?


">a co najgorsze sprzeciwił się Kościuszce.

A to Kościuszko to jakiś heros jest?
Powiedziałbym, że raczej skończony debil. Jeśli ktoś marzy o 200 - tysięcznej armii i robi powstanie, w którym sytuację ratują chłopi, to moje zdanie nie może być inne. No dobra, do debila mu daleko, ale do jakiegoś super super dobrego jeszcze dalej.


">Stanisław August abdykował w zamian za obietnicę uregulowania swoich prywatnych długów,

Abdykował też, bo nie miał innego wyjścia.


">August II miał dobre pomysły ale mu nie wyszło, na pewno nie był gorszy niż Poniatowski.

A czy Staszek miał złe pomysły?


">A Korybut Wisniowiecki, no cóż ocenia go się źle, ale i okres w którym panował nie był okresem dobrym dla wybitnego władcy, przerosła go uwczesna sytuacja. Jednym zdaniem Poniatowski był najgorszy...

Jeśli ktoś pisze, że Wiśniowiecki miał gorszą sytuację niż Poniatowski to ewidentnie nie zna historii.


">Błędem Poniatowskiego i jego poprzedników było zaniedbanie armii...

A kiedy miał ją rozwijać i kto miał w tym mu pomóc (skoro sam nie znał się na wojsku)?

Oczywiście nie było by to łatwe wyrwać się z łap rosji, ale powiedz mi czy udało nam sie wyrwać z komunizmu? W jaki sposób? CAŁKOWITM OPOREM, bez żadnego wojska.. Wystarczyli obywatele, którzy byli gotowi na poswięcenie
Nie można się poddawać nawet jeśli sytuacja jest beznadziejna i uciekać pod skrzydła naszych wschodnich ,,przyjaciół", tak jak to Zrobił Poniatowski..
Był najgorszym Polskim królem i jak dla mnie to jest fakt
Był przeciwieństwem Kazimierza Wielkiego..
Powinno sie o nim mówić Zastał Polskę murowaną a zostawił zrujnowaną
Źródło: forum.konflikty.pl/viewtopic.php?t=964Temat: HISTORIA MATURALNA :)
Witam!
Mam do sprzedania repetytorium "Historia matura na 100%" Szkolne Wydawnictwo PWN.-20zł

Mam też równiez do sprzedania wiele bardzo cennych pomocy naukowych które sama opracowywałam przez bardzo długi czas:

*114 wypracowń na tematy tj:

1.Państwo polskie od Bolesława Chrobrego do Kazimierza Odnowiciela.
2.Początki chrześcijaństwa w Polsce.
3.Chrzest Polski.
4.Dyktatorzy powstania listopadowego.
5.Dzieło Komisji Edukacji Narodowej.
6.Faszyzm i Nacjonalizm.
7.Historia Polski -daty
8.Historia powszechna-daty
9.Historia Polski XXw. do 1945r.
10.I Bezkrólewie i wolne elekcje.
11.Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego.
12.Konfederacja barska i I rozbiór Polski.
13.Konflikty polsko-szwedzkie w XVII wieku i ich następstwa.
14.Polska w dobie panowania Bolesława Krzywoustego.
15.Kultura baroku i sarmatyzmu.
16.Odbudowa państwa piastowskiego po kryzysie w XI wieku -daty.
17.Pierwsze państwa słowiańskie.
18.Plan "Burza".Aspekty militarne i polityczne.
19.Plebiscyty w czasie XX-lecia międzywojennego.
20.Początki państwa polskiego.
21.Polityka zewnętrzna Bolesława Chrobrego.
22.Polityka Bolesława Chrobrego - daty.
23.Powstanie państwa polskiego.
24.Powstanie kościuszkowskie.
25.Powstanie listopadowe.Geneza i przyczyny upadku.
26.Powstanie warszawskie.Przyczyny ,przebieg i ocena.
27.Geneza i rozwój przywilejów szlacheckich w Polsce.
28.Pytania maturalne.
29.Rola Łokietka w odbudowie państwa Polskiego.
30.Szlachecki ruch egzekucyjny w Rzeczypospolitej.Geneza i jego osiągnięcia.
31.Społeczeństwo i gospodarka w okresie dzielnicowym.
32.Sprawa polska w czasie I wojny światowej.
33.Statut Bolesława Krzywoustego i jego konsekwencje- daty.
34.Stronnictwa i partie w XX-leciu międzywojennym.
35.Sytuacja w Polsce. - XX lecie międzywojenne.
36.Sytyacja polaków w trzech zaborach.
37.Targowica i II rozbiór Polski.
38.Walka o granicę zachodnią II Rzeczypopolitej - teksty źródłowe.
39.Walka o granicę II Rzeczypospolitej.
40.Walka o granicę zachodnią pańsytwa polskiego po I wojnie światowej.
41.Walka o kształt granic odradzającego się państwa Polskiego.
42.Walka o niepodległość państwa Polskiego po latach zaborów.
43.Stronnictwo Polski wobec walki cesarstwa z papiestwem (polityka Bolesława Śmiałego)
44."Wielka Emigracja"-ugrupowania i programy.
45.Zanalizuj konsekwencje społeczno-gospodarcze rewolucji przemysłowej na ziemiach Polski.(XIX/XXw.)
46.Przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.
47.Starożytność- daty
48.Walka o granicę wschodnią państwa Polskiego po I wojnie światowej.
49.II wojna światowa
50.Monarchia Karola Wielkiego
51.Postaniowienia Kongresu wiedeńskiego 1815 i ich następstwa.
52.Kultura średniowiecznej Europy.
53.Kultura średniowiecza.
54.Kultura wczesnego średniowiecza
55.Monarchia absolutna Ludwika XIV
56.Monarchia absolutyzmu oświeconego.
57.Problemy i osiągnięcia europejskiego średniowiecza.
58.Powstanie USA
59.Rozwój i zasięg reformacji na zachodzie Europy.
60.Rewolucja burżuazyjna w Anglii.
61.Rola kościoła w średniowieczu.
62.Rosja za panowania Piotra I.
63.Starożytność - pojęcia
64.Konfederacja pokojowa w Paryżu i traktat wersalski 1919r.
65.Trójprzymierze i trójporozumienie.Geneza I wojny światowej.
66.Rewolucja burżuazyjna we Francji.
67.Wielkie odkrycia geograficzne.Geneza i konsekwencje dla Europy.
68.Wojna 30-letnia.
69.Wojna secesyjna w USA.
70."Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie"-agresja niemiecka na Polskę.
71.Dziedzictwo Antycznej Grecji i Egiptu.
72.Ekspansja kolonialna w II połowie XIX i początkach XX wieku.
73.Geneza i konsekwencje rewolucji przemysłowej w Anglii w XVIII w.
74.Geneza II wojny światowej
75.Kazimierz Wielki (1333-1370) -Polityka wew. i zagraniczna.
76.Klęska Wrześniowa
77.Konflikt cesarstwa z papiestwem (spór o inwestyturę)
78.Królestwo polskie w przeddzień powstania styczniowego
79.Kryzys szlacheckiego parlamentaryzmu, jego przejawy i konsekwencje w życiu politycznym polski wXVII i XVIII w.
80.Kształtowanie się demokracji szlacheckiej.
81.Kształtowanie się społeczeństwa feudalnego w Europie zachodniej.
82.Kultura epoki baroku
83.Odzyskanie niepodległości
84.Opisz powstanie i działalność Rządu Polskiej Rzeczypospolitej na emigracji w okresie II wojny światowej
85.Polityka zagraniczna Jagiellonów w latach 1447-1572
86.Powstanie Listopadowe
87.Powstanie styczniowe
88.Powstanie warszawskie (l.VIII-2.X. 1944).
89.Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1831 - 1848.
90.Przyczyny wybuchu I wojny światowej
91.Reformacja a kościół katolicki w polsce w XVI wieku.
92.Reformacja i kontrreformacja
93.Reformacja w europie w XVI wieku .Wojny religijne .
94.Rewolucja 1905-1907 roku w Rosji i na ziemiach polskich
95.Rewolucja francuska 1789 - 1799.
96.Rola i znaczenie chrzescijanstwa w okresie panowania pierwszych Piastów
97.Rozbicie państwa w 1138r.
98.Rozwój przemysłu na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
99.Ruch egzekucyjny.
100.Skutki wojen polskich w XVII wieku
101.Sprawa polska podczas I wojny światowej
102.Sprawa polska w czasie II wojny św.
103.Starożytne cywilizacje.
104.Stosunki polsko- krzyżackie od XIII do XVI
105.Stosunki polsko-krzyżackie (ogólnie i dużo)
106.Unia Europejska
107.W jaki sposób polacy walczyli z okupantem ?
108.Walka Polaków z germanizacją i rusyfikacją.
109.Wojna secesyjna w Stanach zjednoczonych
110.Wojna obronna Polski we wrześniu 1939r. i bitwa warszawska.
111.Ziemie polskie po upadku powstania listopadowego
112.Zjednoczenie Włoch
113."Złoty wiek" w Polsce (XVIw)
114.Związki Polski z Litwą.

* opracowane wieki (16-17w, 18w,19w,20w oraz śreniowiecze)

* opisane wszystkie najważniejsze wydarzenia, dynastie, chronologie, daty i wszystko co wazne w historii

* są też mini krótkie ściągi z różnych tematów np ( Wiosna Ludów, Faszyzm w Niemczech, Wojny Polso-Tureckie, Okres napoleoński, okres stalinowski) - jest tych tematów naprawde wiele.Z każdej dziedziny, z każdego okresu

* jest też historia sztuki dla zainteresowanych

* wszelkie opracownaia i referaty naprawde kilkudziesięciu temnatów bardzo ważnych

* ściągi, terminy, pojęcia, ogólnie o historii.

TO NAPRAWDE WARTOŚCIOWE MATERIAŁY! TO WSZYSTKO ZA CENĘ 50ZŁ bo jednak trochę to pracy pochłoneło.
Pozdrawiam.
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=5450


Temat: HISTORIA MATURALNA :)
Witam!
Mam do sprzedania repetytorium "Historia matura na 100%" Szkolne Wydawnictwo PWN.-20zł

Mam też równiez do sprzedania wiele bardzo cennych pomocy naukowych które sama opracowywałam przez bardzo długi czas:

*114 wypracowń na tematy tj:

1.Państwo polskie od Bolesława Chrobrego do Kazimierza Odnowiciela.
2.Początki chrześcijaństwa w Polsce.
3.Chrzest Polski.
4.Dyktatorzy powstania listopadowego.
5.Dzieło Komisji Edukacji Narodowej.
6.Faszyzm i Nacjonalizm.
7.Historia Polski -daty
8.Historia powszechna-daty
9.Historia Polski XXw. do 1945r.
10.I Bezkrólewie i wolne elekcje.
11.Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego.
12.Konfederacja barska i I rozbiór Polski.
13.Konflikty polsko-szwedzkie w XVII wieku i ich następstwa.
14.Polska w dobie panowania Bolesława Krzywoustego.
15.Kultura baroku i sarmatyzmu.
16.Odbudowa państwa piastowskiego po kryzysie w XI wieku -daty.
17.Pierwsze państwa słowiańskie.
18.Plan "Burza".Aspekty militarne i polityczne.
19.Plebiscyty w czasie XX-lecia międzywojennego.
20.Początki państwa polskiego.
21.Polityka zewnętrzna Bolesława Chrobrego.
22.Polityka Bolesława Chrobrego - daty.
23.Powstanie państwa polskiego.
24.Powstanie kościuszkowskie.
25.Powstanie listopadowe.Geneza i przyczyny upadku.
26.Powstanie warszawskie.Przyczyny ,przebieg i ocena.
27.Geneza i rozwój przywilejów szlacheckich w Polsce.
28.Pytania maturalne.
29.Rola Łokietka w odbudowie państwa Polskiego.
30.Szlachecki ruch egzekucyjny w Rzeczypospolitej.Geneza i jego osiągnięcia.
31.Społeczeństwo i gospodarka w okresie dzielnicowym.
32.Sprawa polska w czasie I wojny światowej.
33.Statut Bolesława Krzywoustego i jego konsekwencje- daty.
34.Stronnictwa i partie w XX-leciu międzywojennym.
35.Sytuacja w Polsce. - XX lecie międzywojenne.
36.Sytyacja polaków w trzech zaborach.
37.Targowica i II rozbiór Polski.
38.Walka o granicę zachodnią II Rzeczypopolitej - teksty źródłowe.
39.Walka o granicę II Rzeczypospolitej.
40.Walka o granicę zachodnią pańsytwa polskiego po I wojnie światowej.
41.Walka o kształt granic odradzającego się państwa Polskiego.
42.Walka o niepodległość państwa Polskiego po latach zaborów.
43.Stronnictwo Polski wobec walki cesarstwa z papiestwem (polityka Bolesława Śmiałego)
44."Wielka Emigracja"-ugrupowania i programy.
45.Zanalizuj konsekwencje społeczno-gospodarcze rewolucji przemysłowej na ziemiach Polski.(XIX/XXw.)
46.Przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.
47.Starożytność- daty
48.Walka o granicę wschodnią państwa Polskiego po I wojnie światowej.
49.II wojna światowa
50.Monarchia Karola Wielkiego
51.Postaniowienia Kongresu wiedeńskiego 1815 i ich następstwa.
52.Kultura średniowiecznej Europy.
53.Kultura średniowiecza.
54.Kultura wczesnego średniowiecza
55.Monarchia absolutna Ludwika XIV
56.Monarchia absolutyzmu oświeconego.
57.Problemy i osiągnięcia europejskiego średniowiecza.
58.Powstanie USA
59.Rozwój i zasięg reformacji na zachodzie Europy.
60.Rewolucja burżuazyjna w Anglii.
61.Rola kościoła w średniowieczu.
62.Rosja za panowania Piotra I.
63.Starożytność - pojęcia
64.Konfederacja pokojowa w Paryżu i traktat wersalski 1919r.
65.Trójprzymierze i trójporozumienie.Geneza I wojny światowej.
66.Rewolucja burżuazyjna we Francji.
67.Wielkie odkrycia geograficzne.Geneza i konsekwencje dla Europy.
68.Wojna 30-letnia.
69.Wojna secesyjna w USA.
70."Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie"-agresja niemiecka na Polskę.
71.Dziedzictwo Antycznej Grecji i Egiptu.
72.Ekspansja kolonialna w II połowie XIX i początkach XX wieku.
73.Geneza i konsekwencje rewolucji przemysłowej w Anglii w XVIII w.
74.Geneza II wojny światowej
75.Kazimierz Wielki (1333-1370) -Polityka wew. i zagraniczna.
76.Klęska Wrześniowa
77.Konflikt cesarstwa z papiestwem (spór o inwestyturę)
78.Królestwo polskie w przeddzień powstania styczniowego
79.Kryzys szlacheckiego parlamentaryzmu, jego przejawy i konsekwencje w życiu politycznym polski wXVII i XVIII w. 
80.Kształtowanie się demokracji szlacheckiej.
81.Kształtowanie się społeczeństwa feudalnego w Europie zachodniej.
82.Kultura epoki baroku
83.Odzyskanie niepodległości
84.Opisz powstanie i działalność Rządu Polskiej Rzeczypospolitej na emigracji w okresie II wojny światowej
85.Polityka zagraniczna Jagiellonów w latach 1447-1572
86.Powstanie Listopadowe
87.Powstanie styczniowe
88.Powstanie warszawskie (l.VIII-2.X. 1944).
89.Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1831 - 1848.
90.Przyczyny wybuchu I wojny światowej
91.Reformacja a kościół katolicki w polsce w XVI wieku.
92.Reformacja i kontrreformacja
93.Reformacja w europie w XVI wieku .Wojny religijne .
94.Rewolucja 1905-1907 roku w Rosji i na ziemiach polskich
95.Rewolucja francuska 1789 - 1799.
96.Rola i znaczenie chrzescijanstwa w okresie panowania pierwszych Piastów
97.Rozbicie państwa w 1138r.
98.Rozwój przemysłu na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
99.Ruch egzekucyjny.
100.Skutki wojen polskich w XVII wieku
101.Sprawa polska podczas I wojny światowej
102.Sprawa polska w czasie II wojny św.
103.Starożytne cywilizacje.
104.Stosunki polsko- krzyżackie od XIII do XVI
105.Stosunki polsko-krzyżackie (ogólnie i dużo)
106.Unia Europejska
107.W jaki sposób polacy walczyli z okupantem ?
108.Walka Polaków z germanizacją i rusyfikacją.
109.Wojna secesyjna w Stanach zjednoczonych
110.Wojna obronna Polski we wrześniu 1939r. i bitwa warszawska.
111.Ziemie polskie po upadku powstania listopadowego
112.Zjednoczenie Włoch
113."Złoty wiek" w Polsce (XVIw)
114.Związki Polski z Litwą.

* opracowane wieki (16-17w, 18w,19w,20w oraz śreniowiecze)

* opisane wszystkie najważniejsze wydarzenia, dynastie, chronologie, daty i wszystko co wazne w historii

* są też mini krótkie ściągi z różnych tematów np ( Wiosna Ludów, Faszyzm w Niemczech, Wojny Polso-Tureckie, Okres napoleoński, okres stalinowski) - jest tych tematów naprawde wiele.Z każdej dziedziny, z każdego okresu

* jest też historia sztuki dla zainteresowanych

* wszelkie opracownaia i referaty naprawde kilkudziesięciu temnatów bardzo ważnych

* ściągi, terminy, pojęcia, ogólnie o historii.

TO NAPRAWDE WARTOŚCIOWE MATERIAŁY! TO WSZYSTKO ZA CENĘ 50ZŁ bo jednak trochę to pracy pochłoneło.
Pozdrawiam.
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=5449
Powered by MyScript